ANSIKT TIL ANSIKT / FACE TO FACE


SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM

Lørdag 12 oktober 2014 - 28 September 2015

(Representert med Young Adult som kunstmuseet kjøpte inn i 2011)

"Temapresentasjon med verk frå Sogn og Fjordane Kunstmuseum sine samlingar.
Utstillinga tek utgangspunkt i dei mange portretta som Sogn og Fjordane Kunstmuseum
forvaltar i si samling og i Anders Svor Museum, Astruptunet, Eikaasgalleriet og Gjesmesamlinga.

I tillegg til å presentere ulike typar portrett frå 1900-talet, syner utstillinga døme der
ansiktet, og til dels figuren, vert nytta i overført tyding eller som metafor for ulike
temperament eller sinnstemningar. Med utgangspunkt i kropp og ansikt formulerer
kunstnarane forteljingar som stimulerer fantasi og fiksjon."

SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM: NYTT TIL SAMLINGANEW WORKS IN THE COLLECTION 2004 - 2012
FEBRUARY 23rd 2013

Exhibition of works purchased for the collection of Sogn og Fjordane Art Museum 2004 - 2012


Around 300 works of art has been bought in this period for just over 2 million NOK.

DET NYE SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM OG UTSTILLINGA KUNSTSF 2012

"Ein statusrapport for kunst i Sogn og Fjordane 2012" Kurator Solveig Lønmo

Katalog Kunst SF 2012 (Digital versjon)


OPENING OF THE NEW SOGN OG FJORDANE MUSEUM OF FINE ARTS
AND THE EXHIBITION KUNST SF 2012

OCTOBER 2012 - JANUARY 2013

Billedkunst 6, 2012 "Satser på regionalt nybygg i Førde"

ASLEEP - Galleri Myr
ASLEEP, Galleri MYR

Fjordingen 28.03.2012