MØNSTRING 2015 26. September - 17. Januar 2016
Untitled, 2015, 100 x 174,5 cm

ANSIKT TIL ANSIKT / FACE TO FACE


SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM

Lørdag 12 oktober 2014 - 28 September 2015

(Representert med Young Adult som kunstmuseet kjøpte inn i 2011)

"Temapresentasjon med verk frå Sogn og Fjordane Kunstmuseum sine samlingar.
Utstillinga tek utgangspunkt i dei mange portretta som Sogn og Fjordane Kunstmuseum
forvaltar i si samling og i Anders Svor Museum, Astruptunet, Eikaasgalleriet og Gjesmesamlinga.

I tillegg til å presentere ulike typar portrett frå 1900-talet, syner utstillinga døme der
ansiktet, og til dels figuren, vert nytta i overført tyding eller som metafor for ulike
temperament eller sinnstemningar. Med utgangspunkt i kropp og ansikt formulerer
kunstnarane forteljingar som stimulerer fantasi og fiksjon."

SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM: NYTT TIL SAMLINGANEW WORKS IN THE COLLECTION 2004 - 2012
FEBRUARY 23rd 2013

Exhibition of works purchased for the collection of Sogn og Fjordane Art Museum 2004 - 2012


Around 300 works of art has been bought in this period for just over 2 million NOK.

DET NYE SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM OG UTSTILLINGA KUNSTSF 2012

"Ein statusrapport for kunst i Sogn og Fjordane 2012" Kurator Solveig Lønmo
OPENING OF THE NEW SOGN OG FJORDANE MUSEUM OF FINE ARTS
AND THE EXHIBITION KUNST SF 2012

OCTOBER 2012 - JANUARY 2013

Billedkunst 6, 2012 "Satser på regionalt nybygg i Førde"

ASLEEP - Galleri Myr
ASLEEP, Galleri MYR

Fjordingen 28.03.2012


AURE KUNSTLAG